Nieuwe accreditaties januari 2019

24-01-2019

In januari 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Hieronder staat een overzicht van de organisaties die in januari 2019 een nieuwe accreditatie hebben ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie(s) staat in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Lloyd’s Register Verification B.V. Inspection Service, Rotterdam Nederland inclusief Oslo Zweden C643/C644/I338

-Certificatie van producten bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosfeer conform  Europese richtlijn 2014/34/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor uitrusting zeeschepen conform  Europese richtlijn 2014/90/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor verhandelen van bouwproducten conform Europese Verordening 305/2011/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor Drukapparatuur conform Europese richtlijn 2014/68/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor Drukvaten van eenvoudige vorm conform Europese richtlijn 2014/29/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis conform Europese richtlijn 2000/14/EG

- Certificatie van producten bedoeld voor Machines conform Europese richtlijn 2006/42/EG

- Certificatie van producten bedoeld voor Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem conform Europese richtlijn 2008/57/EG en 2016/797/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor Vervoerbare drukapparatuur

Certima B.V., Arnhem Nederland en Sofia, Bulgarije C650 EN ISO/IEC 17065, GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance General Regulations, BRC Global Standard Food Safety, International Featured Standards – Food
CSA Group Netherlands B.V., Arnhem C652 Certificatie van producten bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosfeer conform Europese richtlijn 2014/34/EU
Element Materials Technology Rotterdam B.V., Amsterdam C654

-Certificatie van producten bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosfeer conform  Europese richtlijn 2014/34/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor uitrusting zeeschepen conform  Europese richtlijn 2014/90/EU

- Certificatie van producten bedoeld voor verhandelen van bouwproducten conform Europese Verordening 305/2011/EU

RadboudUMC Afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Laboratorium voor Diagnostiek (RLD), Nijmegen M030 Klinische chemie, Hematologie, Point of care testing ISO 22870
Stichting Ziekenhuis “Nij Smellinghe” Medisch Laboratorium en Trombosedienst, Drachten M093 Klinische Chemie, Hematologie, Point of care testing ISO 22870, Trombosediensten
Universitair Medisch Centrum Utrecht Laboratorium Apotheek, Utrecht M219 Klinische Farmacie
Stichting Meander Medisch Centrum Klinische Pathologie, Amersfoort M281 Klinische Pathologie