Nieuws

Nieuws uit 2019

RvA verwelkomt Chinese delegatie

27-08-2019

Op 26 augustus ontving de Raad voor Accreditatie (RvA) een delegatie uit China. Het werd een inspirerende middag waarbij kennismaking en kennisuitwisseling over de organisaties centraal stond.

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2019

23-08-2019

In augustus 2019 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

15-08-2019

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd.

Lees verder

Nieuwe fase in ontwikkeling validatie- en verificatienorm

13-08-2019

De ontwikkeling van de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029 is een volgende fase ingegaan.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T046 betreffende een toelichting op de EN ISO 15189:2012.

08-08-2019

Toelichtend document T046 beschrijft hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van EN ISO 15189:2012.
Deze norm is opgesteld voor alle medische laboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden.
Een aantal normelementen wordt toegelicht om de toepassing ervan te harmoniseren.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2019

18-07-2019

In juli 2019 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Accreditatie van AVG-certificatie komt dichterbij

16-07-2019

De Europese richtsnoeren voor certificatie en accreditatie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgesteld.

Lees verder

Accreditatie ringonderzoek-organisatoren nu ook mondiaal erkend

12-07-2019

De RvA is één van de 13 Europese accreditatie-instanties die ondertekenaar is geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken volgens ISO/IEC 17043. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van ringonderzoeken niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

Lees verder

Transitie van CCKL- naar RvA-accreditatie succesvol afgerond

01-07-2019

Op 1 juli 2019 is de transitie van CCKL-accreditatie naar RvA-accreditatie onder ISO 15189 succesvol afgerond. De RvA vierde deze mijlpaal.

Lees verder

Nieuw RvA-bestuursteam gestart!

24-06-2019

Met ingang van 22 juni is het nieuwe bestuursteam van de RvA gestart, bestaande uit Roeland Nieuweboer en Joep de Haas.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA in Rome

21-06-2019

Op 22 en 23 mei 2019 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Rome, Italië.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juni 2019

21-06-2019

In juni 2019 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Presentaties en foto-impressie van RvA-symposium beschikbaar!

13-06-2019

In dit extra nieuwsbericht over het symposium ‘De waarde van vertrouwen’ deelt de RvA de beschikbare presentaties van gastsprekers en een selectie van de mooiste foto’s van deze inspirerende dag.

Lees verder

12e Wereldaccreditatiedag 2019

06-06-2019

Op 9 juni vindt de 12e Wereldaccreditatiedag (‘WAD’) 2019 plaats. Dit jaar is het thema: ‘Accreditatie: Waarde toevoegen aan de keten’.

Lees verder

Geslaagd RvA-symposium ‘De waarde van vertrouwen’!

04-06-2019

Ruim 200 relaties van de RvA verzamelden zich op 3 juni 2019 in TivoliVredenburg voor het symposium De waarde van Vertrouwen. Het symposium stond mede in het teken van het afscheid van Jan van der Poel als bestuurder van de RvA. Wij blikken terug op een inspirerende bijeenkomst.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2019

24-05-2019

In mei 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

De RvA vraagt om uw mening!

21-05-2019

De RvA heeft in mei zijn publieksverslag over 2018 gepubliceerd. Graag willen wij u vragen wat u van deze editie vindt.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T039 (toelichtend document hydrobiologie)

21-05-2019

Toelichtend document RvA-T039 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot accreditatie van hydrobiologische verrichtingen voor EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde instellingen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versies toelichtende documenten T025 (betreffende de scopes van testlaboratoria) en T049 (betreffende de invoering van EN ISO/IEC 17025:2017).

20-05-2019

Toelichtend document RvA-T025 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de scopes van testlaboratoria (EN ISO/IEC 17025:2017).

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot invoering van de EN ISO/IEC 17025:2017.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol K000 betreffende accreditatie van kalibratie

17-05-2019

Specifiek Accreditatieprotocol K000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van kalibratie volgens EN ISO/IEC 17025.  Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

RvA-publieksverslag 2018: 'De waarde van vertrouwen'

07-05-2019

De Raad voor Accreditatie heeft zijn publieksverslag over 2018 gepubliceerd. Dit jaar is het thema De waarde van vertrouwen.

Lees verder

RvA-symposium De waarde van vertrouwen

30-04-2019

Na ruim zeventien jaar leiding te hebben gegeven aan de RvA, neemt Jan van der Poel op 22 juni a.s. afscheid als bestuurder van de RvA. Mede ter gelegenheid daarvan organiseert de RvA op 3 juni a.s. een symposium voor klanten en stakeholders, met als thema: De waarde van vertrouwen

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

23-04-2019

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

Lees verder

EA MLA rapport 2018 gepubliceerd

23-04-2019

Voorkant EA MLA jaarverslag 2018

De European cooperation for Accreditation (EA) heeft haar MLA-jaarverslag over 2018 gepubliceerd.

Lees verder

Nieuwe accreditaties april 2019

19-04-2019

In april 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol L006 betreffende het accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06

17-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA is op 16 april 2019 gewijzigd.

Lees verder

Transitie ISO 50001:2011 naar ISO 50001:2018

15-04-2019

In augustus 2018 heeft ISO de norm ISO 50001:2018 “Energy Management Systems – Requirements with guidance for use” gepubliceerd als opvolger van ISO 50001:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C025 betreffende de certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

08-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Nieuw bestuursteam RvA!

27-03-2019

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2019

22-03-2019

In maart 2019 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Geslaagde sessie met klantpanel voor ontwikkeling digitale rapportage

20-03-2019

Om de verschillende (administratieve) stappen in het accreditatieproces beter te faciliteren voor de klant, is de RvA bezig met de ontwikkeling van een digitale rapportagetool.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol C010 betreffende de Accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001

19-03-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C010 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Raad van State eens met RvA: wij zijn geen handhavers

28-02-2019

De rechtbank heeft, na een ingesteld beroep tegen een besluit op bezwaar van de RvA, op 7 december 2017 geoordeeld dat als de RvA een afwijking tegen de norm schrijft en maatregelen eist, er sprake is van een ‘last’, en dat een schorsing een handhavingsbesluit is. Tegen deze uitspraak heeft de RvA hoger beroep ingesteld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2019

22-02-2019

In februari 2019 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Vragen over Brexit beantwoord

19-02-2019

Met het dichterbij komen van een vorm van Brexit op 29 maart 2019, krijgen wij vragen over wat dit voor de accreditatiewereld betekent. De belangrijkste vragen (en antwoorden) hebben wij op een rijtje gezet.

Lees verder

Oud-voorzitter RvA dr. J.E. Andriessen overleden

08-02-2019

De Stichting Raad voor Accreditatie heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitter dr. J.E. (Koos) Andriessen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T021 betreffende de accreditatie van monsterneming

07-02-2019

Toelichtend document RvA-T021 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de accreditatie van monsterneming.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T001 betreffende de verwijzing naar referentie-methoden op scopes van testlaboratoria

30-01-2019

Toelichtend document RvA-T001 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot verwijzingen naar referentie-methoden op de scope van testlaboratoria.

Lees verder

De NEN-normcommissie Conformiteitsbeoordeling staat open voor nieuwe leden

29-01-2019

Om invloed uit te kunnen oefenen op internationale ISO-normen voor conformiteitsbeoordeling, is de Nederlandse normcommissie Conformiteitsbeoordeling opgericht.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2019

24-01-2019

In januari 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Gerespecteerd RvA-Lead Assessor Peter van de Leemput overleden

15-01-2019

Op 14 januari 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat onze voormalige collega en Lead Assessor Peter van de Leemput op 10 januari op 67-jarige leeftijd is overleden.

Lees verder

RvA denkt mee met Inspectieraad over private kwaliteitsborging en toezicht

11-01-2019

De RvA heeft op 8 januari 2019 deelgenomen aan de door de Inspectieraad georganiseerde bijeenkomst ‘Private kwaliteitsborging en toezicht’ in Den Haag.

Lees verder

Van SZW-beoordeling naar RvA-accreditatie

08-01-2019

Met de komst van twee nieuwe accreditatieschema’s is weer een belangrijke stap gezet in het overgangstraject van het SZW-beoordelingsstelsel naar RvA-accreditatie.

Lees verder

Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

08-01-2019

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Tarievenbesluit 2019

07-01-2019

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 14 december 2018 de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Lees verder