Nieuws

Nieuws uit 2019

Gerespecteerd RvA-Lead Assessor Peter van de Leemput overleden

15-01-2019

Op 14 januari 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat onze voormalige collega en Lead Assessor Peter van de Leemput op 10 januari op 67-jarige leeftijd is overleden.

Lees verder

RvA denkt mee met Inspectieraad over private kwaliteitsborging en toezicht

11-01-2019

De RvA heeft op 8 januari 2019 deelgenomen aan de door de Inspectieraad georganiseerde bijeenkomst ‘Private kwaliteitsborging en toezicht’ in Den Haag.

Lees verder

Van SZW-beoordeling naar RvA-accreditatie

08-01-2019

Met de komst van twee nieuwe accreditatieschema’s is weer een belangrijke stap gezet in het overgangstraject van het SZW-beoordelingsstelsel naar RvA-accreditatie.

Lees verder

Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

08-01-2019

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Tarievenbesluit 2019

07-01-2019

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 14 december 2018 de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Lees verder