Nieuws

Nieuws uit 2019

RvA ondertekent informatieprotocol met Autoriteit Persoonsgegevens

23-12-2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben op 17 december jl. een informatieprotocol ondertekend. Dit protocol draagt bij aan een efficiënter en effectiever toezicht op AVG-certificering.

Lees verder

Nieuwe accreditaties december 2019

20-12-2019

In december 2019 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Ontwikkeling rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen is officieel gestart

19-12-2019

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de samenwerking met softwareleverancier Betty Blocks officieel ingeluid met de ondertekening van een contract.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T044 betreffende EN ISO 15189-scopes voor medische laboratoria

17-12-2019

Toelichtend document RvA-T044 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot scope van accreditatie voor EN ISO 15189 geaccrediteerde medische laboratoria.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA in Boedapest

13-12-2019

Op 20 en 21 november 2019 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Boedapest, Hongarije.

Lees verder

Geslaagde eerste RvA-klantbijeenkomst!

27-11-2019

Op 26 november 2019 kwamen klanten van de RvA bijeen tijdens de eerste klantbijeenkomst van de RvA.

Lees verder

Wie gaan drones beoordelen in het kader van CE-markering?

25-11-2019

De Europese Commissie heeft in april 2019 een regelgeving van kracht gemaakt die eisen stelt aan het op de markt brengen van drones en het daarmee vliegen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties november 2019

22-11-2019

In november 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

RvA verwelkomt Amerikaanse FDA en NVWA voor kennisuitwisseling over accreditatie

18-11-2019

Op 13 november hebben vertegenwoordigers van de Amerikaanse Food & Drugs Administration (FDA) samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA) een bezoek gebracht aan de RvA. Tijdens dit bezoek hebben de FDA-vertegenwoordigers zich laten informeren over het accreditatiesysteem in Nederland in het algemeen en de accreditatie van de NVWA-laboratoria in het bijzonder.

Lees verder

Publicatie specifieke accreditatieprotocollen C026 (Specifiek Accreditatieprotocol Archeologie) en C028 (Accreditatie van Bouwschema’s onder EN ISO/IEC 17065).

08-11-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C026 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van activiteiten op het gebied van archeologie. 
Specifiek Accreditatieprotocol C028 bevat een korte beschrijving voor de beoordeling van activiteiten in het kader van certificatieschema’s in de bouw. 

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C018 betreffende de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR).

08-11-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C018 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwprducten (CPR) systemen 1, 1+ & 2+. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 8 november 2019 gewijzigd.

Met het verschijnen van deze nieuwe versie van SAP-C018 is SAP-C019 komen te vervallen.

Lees verder

Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2019

08-11-2019

Eind oktober organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) in Frankfurt hun jaarlijkse vergaderingen.

Lees verder

Nieuwe validatie- en verificatienorm gepubliceerd!

31-10-2019

Internationale normorganisatie ISO heeft op 30 oktober 2019 gemeld dat de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029:2019 is gepubliceerd.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

29-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatie protocollen C000 (managementsysteemcertificatie, algemeen) en C004 (QMS certificatie - ISO 9001)

29-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

Specifiek Accreditatieprotocol C004 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder

RvA verzorgt presentatie tijdens de Fenelab Inspiratiedag

28-10-2019

Op 9 oktober vond de eerste Fenelab Inspiratiedag plaats. RvA-bestuursvoorzitter Roeland Nieuweboer was tijdens dit evenement aanwezig en verzorgde samen met Bernd Kroon (voorzitter van Fenelab) een presentatie.

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2019

25-10-2019

In oktober 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol A006 betreffende richtlijn 2014/90/EU – Uitrusting van zeeschepen

16-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol A006 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van uitrusting van zeeschepen.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

 

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol A032 betreffende drukapparatuur in gebruiksfase.

16-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol A032 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten betreffende drukapparatuur in de gebruiksfase. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 16 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder

RDW Testcentrum geeft kijkje in de keuken aan RvA-medewerkers

10-10-2019

Op vrijdag 4 oktober vertrok een volle touringbus met medewerkers van de RvA richting Lelystad voor een jaarlijkse personeelsexcursie. Op het programma stond een bezoek aan RDW Testcentrum. Het bezoek stond in het teken van een leerzame kennismaking met de veelheid van activiteiten die het testcentrum uitvoert, maar ook het opdoen van nieuwe kennis en ontwikkelingen.

Lees verder

RvA zet nieuwe stap in optimalisatie van digitalisering voor klant en organisatie

09-10-2019

Op woensdag 9 oktober heeft de RvA de samenwerking met IT-bedrijf Vancis officieel ingeluid met de ondertekening van een contract. Daarmee is een significante stap gezet in de optimalisering en modernisering van de technische infrastructuur van de RvA. Dit is onder andere nodig voor de ontwikkeling van de digitale rapportagetool voor beoordelingen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol I005 betreffende verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer

07-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol I005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie nieuwe specifieke accreditatieprotocollen A009, A010, A011 en A019.

03-10-2019

SAP-A009: Specifiek Accreditatie-protocol voor Richtlijn 2013/53/EU – Pleziervaartuigen en waterscooters

SAP-A010: Specifiek Accreditatie-protocol voor Richtlijn 2008/57/EG / (EU)2016/797 – Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

SAP-A011: Specifiek Accreditatie-protocol voor Richtlijn 2013/29/EU – Pyrotechnische artikelen

SAP-A019: Specifiek Accreditatieprotocol voor Richtlijn 92/42/EEG – rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifieke Accreditatieprotocollen M000 (Medische laboratoria (algemeen)) en M001 (Point of Care Testing (POCT)).

02-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van medische laboratoria (algemeen) en Specifiek Accreditatieprotocol M001 voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT). Deze protocollen dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en zijn op 2 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder

Nieuwe accreditaties september 2019

20-09-2019

In september 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

RvA verwelkomt Chinese delegatie

27-08-2019

Op 26 augustus ontving de Raad voor Accreditatie (RvA) een delegatie uit China. Het werd een inspirerende middag waarbij kennismaking en kennisuitwisseling over de organisaties centraal stond.

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2019

23-08-2019

In augustus 2019 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

15-08-2019

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd.

Lees verder

Nieuwe fase in ontwikkeling validatie- en verificatienorm

13-08-2019

De ontwikkeling van de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029 is een volgende fase ingegaan.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T046 betreffende een toelichting op de EN ISO 15189:2012.

08-08-2019

Toelichtend document T046 beschrijft hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van EN ISO 15189:2012.
Deze norm is opgesteld voor alle medische laboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden.
Een aantal normelementen wordt toegelicht om de toepassing ervan te harmoniseren.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2019

18-07-2019

In juli 2019 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Accreditatie van AVG-certificatie komt dichterbij

16-07-2019

De Europese richtsnoeren voor certificatie en accreditatie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgesteld.

Lees verder

Accreditatie ringonderzoek-organisatoren nu ook mondiaal erkend

12-07-2019

De RvA is één van de 13 Europese accreditatie-instanties die ondertekenaar is geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken volgens ISO/IEC 17043. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van ringonderzoeken niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

Lees verder

Transitie van CCKL- naar RvA-accreditatie succesvol afgerond

01-07-2019

Op 1 juli 2019 is de transitie van CCKL-accreditatie naar RvA-accreditatie onder ISO 15189 succesvol afgerond. De RvA vierde deze mijlpaal.

Lees verder

Nieuw RvA-bestuursteam gestart!

24-06-2019

Met ingang van 22 juni is het nieuwe bestuursteam van de RvA gestart, bestaande uit Roeland Nieuweboer en Joep de Haas.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA in Rome

21-06-2019

Op 22 en 23 mei 2019 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Rome, Italië.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juni 2019

21-06-2019

In juni 2019 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Presentaties en foto-impressie van RvA-symposium beschikbaar!

13-06-2019

In dit extra nieuwsbericht over het symposium ‘De waarde van vertrouwen’ deelt de RvA de beschikbare presentaties van gastsprekers en een selectie van de mooiste foto’s van deze inspirerende dag.

Lees verder

12e Wereldaccreditatiedag 2019

06-06-2019

Op 9 juni vindt de 12e Wereldaccreditatiedag (‘WAD’) 2019 plaats. Dit jaar is het thema: ‘Accreditatie: Waarde toevoegen aan de keten’.

Lees verder

Geslaagd RvA-symposium ‘De waarde van vertrouwen’!

04-06-2019

Ruim 200 relaties van de RvA verzamelden zich op 3 juni 2019 in TivoliVredenburg voor het symposium De waarde van Vertrouwen. Het symposium stond mede in het teken van het afscheid van Jan van der Poel als bestuurder van de RvA. Wij blikken terug op een inspirerende bijeenkomst.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2019

24-05-2019

In mei 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

De RvA vraagt om uw mening!

21-05-2019

De RvA heeft in mei zijn publieksverslag over 2018 gepubliceerd. Graag willen wij u vragen wat u van deze editie vindt.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T039 (toelichtend document hydrobiologie)

21-05-2019

Toelichtend document RvA-T039 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot accreditatie van hydrobiologische verrichtingen voor EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde instellingen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versies toelichtende documenten T025 (betreffende de scopes van testlaboratoria) en T049 (betreffende de invoering van EN ISO/IEC 17025:2017).

20-05-2019

Toelichtend document RvA-T025 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de scopes van testlaboratoria (EN ISO/IEC 17025:2017).

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot invoering van de EN ISO/IEC 17025:2017.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol K000 betreffende accreditatie van kalibratie

17-05-2019

Specifiek Accreditatieprotocol K000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van kalibratie volgens EN ISO/IEC 17025.  Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

RvA-publieksverslag 2018: 'De waarde van vertrouwen'

07-05-2019

De Raad voor Accreditatie heeft zijn publieksverslag over 2018 gepubliceerd. Dit jaar is het thema De waarde van vertrouwen.

Lees verder

RvA-symposium De waarde van vertrouwen

30-04-2019

Na ruim zeventien jaar leiding te hebben gegeven aan de RvA, neemt Jan van der Poel op 22 juni a.s. afscheid als bestuurder van de RvA. Mede ter gelegenheid daarvan organiseert de RvA op 3 juni a.s. een symposium voor klanten en stakeholders, met als thema: De waarde van vertrouwen

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

23-04-2019

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

Lees verder

EA MLA rapport 2018 gepubliceerd

23-04-2019

Voorkant EA MLA jaarverslag 2018

De European cooperation for Accreditation (EA) heeft haar MLA-jaarverslag over 2018 gepubliceerd.

Lees verder

Nieuwe accreditaties april 2019

19-04-2019

In april 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol L006 betreffende het accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06

17-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA is op 16 april 2019 gewijzigd.

Lees verder

Transitie ISO 50001:2011 naar ISO 50001:2018

15-04-2019

In augustus 2018 heeft ISO de norm ISO 50001:2018 “Energy Management Systems – Requirements with guidance for use” gepubliceerd als opvolger van ISO 50001:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C025 betreffende de certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

08-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Nieuw bestuursteam RvA!

27-03-2019

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2019

22-03-2019

In maart 2019 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Geslaagde sessie met klantpanel voor ontwikkeling digitale rapportage

20-03-2019

Om de verschillende (administratieve) stappen in het accreditatieproces beter te faciliteren voor de klant, is de RvA bezig met de ontwikkeling van een digitale rapportagetool.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol C010 betreffende de Accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001

19-03-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C010 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Raad van State eens met RvA: wij zijn geen handhavers

28-02-2019

De rechtbank heeft, na een ingesteld beroep tegen een besluit op bezwaar van de RvA, op 7 december 2017 geoordeeld dat als de RvA een afwijking tegen de norm schrijft en maatregelen eist, er sprake is van een ‘last’, en dat een schorsing een handhavingsbesluit is. Tegen deze uitspraak heeft de RvA hoger beroep ingesteld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2019

22-02-2019

In februari 2019 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Vragen over Brexit beantwoord

19-02-2019

Met het dichterbij komen van een vorm van Brexit op 29 maart 2019, krijgen wij vragen over wat dit voor de accreditatiewereld betekent. De belangrijkste vragen (en antwoorden) hebben wij op een rijtje gezet.

Lees verder

Oud-voorzitter RvA dr. J.E. Andriessen overleden

08-02-2019

De Stichting Raad voor Accreditatie heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitter dr. J.E. (Koos) Andriessen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T021 betreffende de accreditatie van monsterneming

07-02-2019

Toelichtend document RvA-T021 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de accreditatie van monsterneming.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T001 betreffende de verwijzing naar referentie-methoden op scopes van testlaboratoria

30-01-2019

Toelichtend document RvA-T001 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot verwijzingen naar referentie-methoden op de scope van testlaboratoria.

Lees verder

De NEN-normcommissie Conformiteitsbeoordeling staat open voor nieuwe leden

29-01-2019

Om invloed uit te kunnen oefenen op internationale ISO-normen voor conformiteitsbeoordeling, is de Nederlandse normcommissie Conformiteitsbeoordeling opgericht.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2019

24-01-2019

In januari 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Gerespecteerd RvA-Lead Assessor Peter van de Leemput overleden

15-01-2019

Op 14 januari 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat onze voormalige collega en Lead Assessor Peter van de Leemput op 10 januari op 67-jarige leeftijd is overleden.

Lees verder

RvA denkt mee met Inspectieraad over private kwaliteitsborging en toezicht

11-01-2019

De RvA heeft op 8 januari 2019 deelgenomen aan de door de Inspectieraad georganiseerde bijeenkomst ‘Private kwaliteitsborging en toezicht’ in Den Haag.

Lees verder

Van SZW-beoordeling naar RvA-accreditatie

08-01-2019

Met de komst van twee nieuwe accreditatieschema’s is weer een belangrijke stap gezet in het overgangstraject van het SZW-beoordelingsstelsel naar RvA-accreditatie.

Lees verder

Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

08-01-2019

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Tarievenbesluit 2019

07-01-2019

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 14 december 2018 de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Lees verder