Nieuws

Nieuws uit 2019

Geslaagde sessie met klantpanel voor ontwikkeling digitale rapportage

20-03-2019

Om de verschillende (administratieve) stappen in het accreditatieproces beter te faciliteren voor de klant, is de RvA bezig met de ontwikkeling van een digitale rapportagetool.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol C010 betreffende de Accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001

19-03-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C010 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Raad van State eens met RvA: wij zijn geen handhavers

28-02-2019

De rechtbank heeft, na een ingesteld beroep tegen een besluit op bezwaar van de RvA, op 7 december 2017 geoordeeld dat als de RvA een afwijking tegen de norm schrijft en maatregelen eist, er sprake is van een ‘last’, en dat een schorsing een handhavingsbesluit is. Tegen deze uitspraak heeft de RvA hoger beroep ingesteld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2019

22-02-2019

In februari 2019 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Vragen over Brexit beantwoord

19-02-2019

Met het dichterbij komen van een vorm van Brexit op 29 maart 2019, krijgen wij vragen over wat dit voor de accreditatiewereld betekent. De belangrijkste vragen (en antwoorden) hebben wij op een rijtje gezet.

Lees verder

Oud-voorzitter RvA dr. J.E. Andriessen overleden

08-02-2019

De Stichting Raad voor Accreditatie heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitter dr. J.E. (Koos) Andriessen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T021 betreffende de accreditatie van monsterneming

07-02-2019

Toelichtend document RvA-T021 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de accreditatie van monsterneming.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T001 betreffende de verwijzing naar referentie-methoden op scopes van testlaboratoria

30-01-2019

Toelichtend document RvA-T001 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot verwijzingen naar referentie-methoden op de scope van testlaboratoria.

Lees verder

De NEN-normcommissie Conformiteitsbeoordeling staat open voor nieuwe leden

29-01-2019

Om invloed uit te kunnen oefenen op internationale ISO-normen voor conformiteitsbeoordeling, is de Nederlandse normcommissie Conformiteitsbeoordeling opgericht.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2019

24-01-2019

In januari 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Gerespecteerd RvA-Lead Assessor Peter van de Leemput overleden

15-01-2019

Op 14 januari 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat onze voormalige collega en Lead Assessor Peter van de Leemput op 10 januari op 67-jarige leeftijd is overleden.

Lees verder

RvA denkt mee met Inspectieraad over private kwaliteitsborging en toezicht

11-01-2019

De RvA heeft op 8 januari 2019 deelgenomen aan de door de Inspectieraad georganiseerde bijeenkomst ‘Private kwaliteitsborging en toezicht’ in Den Haag.

Lees verder

Van SZW-beoordeling naar RvA-accreditatie

08-01-2019

Met de komst van twee nieuwe accreditatieschema’s is weer een belangrijke stap gezet in het overgangstraject van het SZW-beoordelingsstelsel naar RvA-accreditatie.

Lees verder

Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

08-01-2019

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Tarievenbesluit 2019

07-01-2019

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 14 december 2018 de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Lees verder