Wijziging van RvA-beleidsregel BR003

25-04-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR003 gewijzigd.
Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot de Scope van Accreditatie.

Ten opzichte van versie 6 van dit document (d.d. 10 november 2016) zijn de volgende significante wijzigingen aangebracht:

 • in Artikel 1 is EN ISO 17034 toegevoegd als vervanger voor ISO Guide 34;
 • artikel 4 spreekt niet meer over ‘geregistreerde vestigingsplaats’ maar over ‘geregistreerde vestigingsplaats van het hoofdkantoor’;
 • het begrip ‘kritieke locatie’ is vervangen door ‘locatie, waarmee bedoeld wordt locaties zoals uitgelegd in Artikel 5’;
 • in Artikel 7 is het begrip ‘virtuele locatie’ toegevoegd;
 • in Artikel 11 is het beleid beschreven inzake het vermelden van wet- en regelgeving. Bijlage 2 is opgenomen als nadere toelichting op het beleid ten aanzien van toetsing tegen wettelijk eisen;
 • in Artikel 14 is het beleid opgenomen over conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die de CBI structureel uitbesteedt;
 • in Artikel 15 is het beleid opgenomen ten aanzien van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die concurreren met accreditatie. Bijlage 3 geeft nadere toelichting op dit beleid;
 • in Artikel 16 is opgenomen dat een accreditatie voor bijvoorbeeld een ISO-norm ook geldt als accreditatie voor de NEN-EN versie, en andersom;
 • in Artikel 17, Artikel 18, Artikel 19 en Artikel 50 is het beleid vermeld met betrekking tot het noemen van een versieaanduiding van een (normatief) document of schema in een scope en het wijzigingen van dergelijke documenten;
 • uit de lijsten van kernactiviteiten in de hoofdstukken 3 t/m 11 is het formuleren en vaststellen van beleid verwijderd;
 • Artikel 42 over locaties buiten Nederland voor EMAS is toegevoegd;
 • in het algemeen zijn de teksten waar nodig geredigeerd teneinde deze als regels te kunnen lezen en niet als vereisten voor CBI’s;
 • teksten die een herhaling zijn van regels in andere beleidsregels zijn waar mogelijk verwijderd.

Klik hier  voor de laatste versie van de BR003.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant