Publicatie specifiek accreditatieprotocol C015 betreffende de Accreditatie van certificatie van energiemanagementsystemen (ISO 50001).

22-10-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C015 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van energiemanagementsystemen (ISO 50001). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van de versie 2 van juni 2014 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • verwijzingen naar SAP-C000 en IAF MD17 opgenomen;
  • verwijzing naar ISO 50003 geupdated (inclusief specifieke beoordelings aspecten); 
  • verduidelijking scope omschrijving en RvA clustering van scope elementen.

Klik hier voor nieuwe versie van SAP-C015 (Engelstalig).