Publicatie specifiek accreditatieprotocol C007 betreffende de certificatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).

01-05-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 1 mei 2018 gewijzigd.

Ten opzichte van versie 3 van 14 november 2011 zijn de volgende significante wijzigingen aangebracht:

  • omzetting naar nieuw SAP-format;
  • afstemming met SAP-C000; 
  • actualisatie in verband met de nieuwe vereisten van VCA 2017/6.0 en ISO/IEC 17021-1:2015; 
  • actualisatie van het aantal en de selectiemechanismen voor bijwoningen, als gevolg van de toepassing van IAF MD22 en IAF MD17 en de verdere implementatie van IAF MD22; 
  • vervallen van het VCA-register van auditoren en coördinatoren.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C007.