Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol L002 betreffende AP04 en AS SIKB 3000.

19-03-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verrichtingen in het kader van AP04 en AS SIKB 3000. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 1 van augustus 2011 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • enkele niet inhoudelijke tekstaanpassingen; 
  • een verduidelijking van de omgang met 'eigen methode'; 
  • de mogelijkheid om, op een beperkte manier, een flexibele scope toe te passen; 
  • actualisatie van de bijlage met voorbeeldscopes.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L002.