Publicatie nieuwe versie van SAP-C006 betreffende certificatie van arbomanagementsystemen (OH&SMS) in overeenstemming met BS OHSAS 18001 en ISO 45001

03-01-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C006 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van arbomanagementsystemen (OH&SMS) in overeenstemming met BS OHSAS 18001 en ISO 45001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Als vorige versie wordt de Engelstalige versie 3 van 27 april 2015 gehanteerd.

Ten opzichte van de Engesltalige versie 3 van 27 april 2015 zijn de volgende significante wijzigingen aangebracht:

  • omzetting naar nieuw SAP-format;
  • afstemming tussen SAP-C000 en SAP-C006;
  • actualisatie in verband met de nieuwe vereisten van ISO 45001:2018 en ISO/IEC 17021-1:2015;
  • actualisatie van het aantal en de selectiemechanismen voor bijwoningen als gevolg van de toepassing van IAF MDX en IAF MD17.

Klik hier voor laatste versie van SAP-C006.