Publicatie nieuwe versie toelichtend document T049 (invoering van EN ISO/IEC 17025:2017)

19-12-2018

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de implementatie van EN ISO/IEC 17025:2017.

Ten opzichte van versie 1 d.d. 8 februari 2018 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • kleine tekstuele wijzigingen door het hele document; 
  • tekstuele wijzigingen bij 2.1, 2.4 en bijlage A, clausule 8.1.3;
  • enkele verwijzingen in bijlage A zijn gewijzigd;
  • bijlage A, kolom "Onderwerp": inhoud is vertaald naar het Nederlands.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T049.