Publicatie nieuwe versie toelichtend document T044 betreffende EN ISO 15189-scopes voor medische laboratoria.

28-11-2018

Dit toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de werkwijze ten aanzien van het gebruik van scopes van medische laboratoria.

Ten opzichte van versie 2 van oktober 2017 zijn de volgende relevante wijzigingen doorgevoerd:

  • zin toegevoegd bij 3.1 dat op de scope vermeld moet worden dat onder een flexibele scope een laboratorium verplicht is een actuele lijst te onderhouden van de methoden die onder de flexibele scope worden uitgevoerd;
  • kleine tekstuele aanpassingen ter verduidelijking; 
  • voorbeelden aangepast ten behoeve van overzichtelijkheid.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T044.