Publicatie nieuwe versie toelichtend document T043 betreffende de beoordeling van aangemelde instanties.

11-09-2018

Toelichtend document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

Ten opzichte van versie 2 van december 2017 zijn de volgende significante wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • vervanging van de gastoestellenrichtlijn en de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen
  door verordeningen verwerkt;
 • kolom voor 17025:2017 toegevoegd in bijlage 1;
 • in bijlage 1 bij R17.7 eis ten aanzien van competentie om professioneel oordeel te geven
  inzake voldoen aan producteisen toegevoegd;
 • in bijlage 1 bij R17.6 de eis toegevoegd voor bekwaamheid en procedures om op basis van
  testresultaten te bepalen of aan essentiële eisen wordt voldaan en/of dat waar nodig
  geharmoniseerde normen zijn toegepast.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T043.