Publicatie nieuwe versie Specifiek Accreditatieprotocol V001 betreffende broeikasgassen.

29-10-2018

Specifiek Accreditatieprotocol V001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Validatie en Verificatie van broeikasgassen (EN ISO 14065). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

In vergelijking met versie 3 van mei 2017 is de volgende significante wijziging doorgevoerd:

  • ď‚·risico overwegingen zijn toegevoegd aan de bijwoningsbeleid in 3.2 van annex A.

Klik hier voor laatste versie van SAP-V001 (Engelstalig).