Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol L000 betreffende de Accreditatie van Testen (algemeen).

20-12-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van testen EN ISO/IEC 17025.  Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 3 van 17 februari 2016 zijn de volgende relevante wijzigingen doorgevoerd:

  • versiedatum van EN ISO/IEC 17025 weggelaten in verband met de publicatie van de nieuwe versie van de EN ISO/IEC 17025; 
  • RvA-T049 toegevoegd in 1.3 en RvA-T022 verwijderd;
  • EA-2/15 toegevoegd in 1.4.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L000