Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I007 betreffende de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie).

06-02-2018

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

In vergelijking met versie 1 d.d. 18 juli 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • hoofdstuk 2: nummering verrichtingen in de scope gecorrigeerd;
  • link naar interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A aangebracht.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-I007.