Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C009.

19-09-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C009 betreffende HKZ certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224 gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Specifiek Accreditatieprotocol C009 beschrijft het accreditatie-proces voor certificatie van kwaliteitssystemen in de zorg- en welzijnssector op basis van de NTA 8224 met de bijbehorende addenda voor HKZ-certificatie en NEN-EN 15224-certificatie.

Ten opzichte van versie 2 van 14 juli 2015 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • gewijzigde SAP-structuur en beschrijving samenhang met SAP-C000;
  • gewijzigde accreditatienorm: ISO/IEC 17021-1:2015;
  • gewijzigde certificatiedocumenten (versies en namen van certificatie-normen) en nieuwe NTA 8224+C1:2017;
  • beschrijving scope van accreditatie;
  • gewijzigde rol schemabeheerder;
  • wijziging beschrijving aard en inhoud van de beoordelingen in verband met de invoering van IAF MD17;
  • aanvulling andere informatie;
  • aanpassing Bijlage 1: scope met clusters.

Klik hier voor nieuwe versie van SAP-C009