Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C008.

04-10-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C008 betreffende de accreditatie van productcertificatie (algemeen) gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Specifiek Accreditatieprotocol C008 beschrijft het accreditatie-proces voor productcertificatie volgens EN ISO/IEC 17065.

Ten opzichte van de versie 3 van april 2015 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • methoden van conformiteitsbeoordeling op de scope nader gespecificeerd;
  • regels voor de aard en inhoud van beoordelingen in 3.2 aangepast aan de gewijzigde eisen in de nieuwe EN ISO/IEC 17011;
  • paragraaf over bijwoningen (3.3) toegevoegd;
  • de beoordeling van het functioneren van de onpartijdigheidscommissie (of een ander mechanisme) toegevoegd;
  • mogelijkheid schaduwonderzoeken toegevoegd;
  • RvA-coördinator 17065 toegevoegd.

Klik hier voor nieuwe versie van SAP-C008.