Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C000 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1).

11-07-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 2 van mei 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd: 

  • vermelding documenten in 1.3 aangepast aan de actuele situatie;
  • SAP C023 toegevoegd in bijlage A

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C000.