Publicatie nieuwe versie SAP-L001 betreffende luchtmetingen

16-03-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van luchtmetingen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 28 februari 2018.

Ten opzichte van versie 2 van mei 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • document op diverse plaatsten bijgewerkt naar aanleiding van de beëindiging van het project "Onaangekondigde bijwoningen luchtemissiemetingen"; 
  • toegevoegd: toelichting op NEN-EN-ISO 16911-1; 
  • toegevoegd: verwijzing naar NEN-EN 14181; 
  • RvA-coördinator werkgebied lucht aangepast. 
  • diverse aanpassingen in de bronscopes (bijlagen 2 en 3)

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L001.