Publicatie nieuwe versie RvA-T033

22-02-2018

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T033 betreffende de eisen aan schema's voor conformiteitsbeoordelingen.

Begin 2017 heeft de RvA een beleidswijziging ten aanzien van de acceptatie van schemabeheerders en het evalueren van schema’s doorgevoerd. Onderdeel van deze beleidswijziging is dat de schemabeheerder een eigen beoordeling van het nieuwe of gewijzigde schema moet uitvoeren. De RvA evalueert vervolgens deze eigen beoordeling. In de afgelopen maanden is gebleken dat de aangeleverde inhoud van de eigen beoordeling in de praktijk niet altijd overeenkomt met de verwachte inhoud. De RvA heeft bij de introductie van de eigen beoordeling geen format voorgeschreven waaraan de eigen beoordeling moet voldoen, maar aangegeven welke vragen beantwoord moeten worden. Om de schemabeheerders en CI’s met eigen schema’s een handvat te geven voor de inhoud van de eigen beoordeling is de bijlage in RvA T033 gewijzigd. De bijlage is nu een rapportagemodel voor de eigen beoordeling, waarbij de vragen nader zijn toegelicht. Er zijn geen nieuwe vragen toegevoegd, maar de volgorde van vragen is aangepast en sommige vragen zijn opgedeeld.
De eigen beoordeling van het schema moet inzicht geven in de bijzonderheden van het schema. Het is daarbij niet de bedoeling dat de RvA zelf het schema van voor tot achter doorneemt en beoordeelt, dat doen de schemabeheerders en CBI’s zelf. De eigen beoordeling van het schema is wat dat betreft te vergelijken met een gebruikshandleiding: wat zijn de kenmerken van het schema, hoe moet het worden gebruikt en wat zijn de bijzonderheden ten aanzien van het object van de conformiteitsbeoordeling en de CBI. 

De RvA zal in de loop 2018 een aantal workshops organiseren over de eigen beoordeling van een schema. De inhoud en data van de workshops moeten nog worden vastgesteld en gecommuniceerd.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T033.