Publicatie nieuwe SAP's betreffende richtlijnen

06-06-2018

Publicatie nieuwe specifieke accreditatieprotocollen betreffende accreditatie van activiteiten zoals vermeld in EU richtlijnen en verordeningen alsmede Nederlandse wetgeving.
De accreditatie voor de betreffende activiteiten is geschikt voor Europese aanmelding of nationale aanwijzing.

Op 30 mei 2018 zijn de volgende nieuwe SAP's gepubliceerd (en dientengevolge zijn vermelde specifieke beoordelingsprotocollen (SBP's) vervallen):

Nieuwe SAP Richtlijn/verordening/wetgeving   Vervallen SBP's
SAP-A002 Richtlijn 2014/68/EU - Drukapparatuur SBP010, SPB011
SAP-A003 Richtlijn 2014/34/EU - ATEX SBP022, SPB023
SAP-A004 Richtlijn 2014/33/EU - Liften en veiligheidscomponenten voor liften SPB007, SBP008
SAP-A005 Richtlijn 2006/42/EG - Machines SBP018, SBP019
SAP-A013 Verordening 2016/426/EU - Gasverbrandingstoestellen  
SAP-A015 Richtlijn 2009/48/EG – Veiligheid van speelgoed  
SAP-A018 Richtlijn 2014/29/EU - Drukvaten van eenvoudige vorm  
SAP-A032 Drukapparatuur in de gebruiksfase SPB012, SBP013
SAP-A033 Keuring van liften in de gebruiksfase SBP009
SAP-A034 Keuring van machines in de gebruiksfase SBP001