Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C024.

19-09-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuw specifiek accreditatieprotocol C024 betreffende duurzaamheidsverificaties van vaste biomassa voor energietoepassingen gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Specific accreditatieprotocol C024 beschrijft het accreditatie-proces voor duurzaamheidsverificaties van vaste biomassa voor energietoepassingen.

Dit betreft de eerste versie van dit specifiek accreditatieprotocol. 

Klik hier voor het nieuwe SAP-C024.