Nieuwe accreditaties juni 2018

26-06-2018

In juni 2018 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Dijkstra Advice, Research & EMC Services B.V.

C637

Managementsysteem certificatie van Medische Hulpmiddelen conform ISO 13485:2016

HHC/DRS Inspecties B.V.

C639

Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheersysteem van aannemers

Technikeur Inspectie B.V.

I331

17020, Inspectie van het brandbeveiligingssysteem (beoordeling in gebruiksfase)

LabWest Referentielaboratorium voor Enzymen (NRE)

K173

Chemische analyses en referentiematerialen

Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Klinisch Chemisch Laboratorium

M072

Klinische chemie en hematologie