Nieuwe accreditaties december 2017

04-01-2018

In december 2017 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Bureau Scheepvaart Certificering B.V. Lelystad

I323

Certificerende inspectie van binnenvaartschepen

Hartwig Medical Foundation

L633

Humane gezondheid

Stichting Máxima Medisch Centrum, Klinisch Laboratorium, Veldhoven

M060

Klinische Chemie en Hematologie, Point of Care Testing volgens ISO 22870

Academisch Medisch Centrum, Afd. Experimentele Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam Zuidoost

M142

Klinische Chemie en Hematologie, Research

Stichting Reinier Haga Groep, Medische Microbiologie en Infectieziektenbestrijding M244 Medische Microbiologie, Point of Care Testing volgens ISO 22870
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Afd. Medische Microbiologie & infectiepreventie M261

Medische Microbiologie


Stichting Gelre Ziekenhuizen, Klinisch Farmaceutisch & Toxicologisch Laboratorium, Apeldoorn

M305/

L628

Klinische Farmacie / Farmaceutische kwaliteitscontrole