De RvA heeft beleidsregel BR004 gewijzigd.

26-11-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR004 gewijzigd. Dit document beschrijft het RvA beleid en de regels omtrent Afwijkingen en Corrigerende maatregelen.

In deze versie zijn ten opzichte van versie 2 van 23 januari 2015 de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Artikel 5 bevat een meer uitgebreide beschrijving van de wijze waarop observaties/afwijkingen worden gerapporteerd bij/na bijwoningen.
  • In artikel 9 en 14 is duidelijk gemaakt dat bij een A-afwijking activiteiten moeten worden gestaakt zolang de resultaten als gevolg van de geconstateerde kwaliteitsproblemen mogelijk als onjuist of onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt.

Klik hier voor de laatste versie van de BR004.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant