Nieuwe accreditaties maart 2018

21-03-2018

In maart 2018 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

CML B.V. c/o Certification Management Limited

C640

Certificatie van producten bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosfeer conform  Europese richtlijn 2014/34/EU

Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep Klinisch Farmaceutisch Laboratorium Ziekenhuisapotheek

M075

Klinische Farmacie