Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

13-04-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 1 van 4 maart 2014 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • algemene actualisatie, onder andere met betrekking tot documentversies;
  • aanpassing aan SAP-C000;
  • scope-omschrijving gestandaardiseerd naar IAF ID1; beoordelingsregime is hiermee niet gewijzigd;
  • clustering toegevoegd en geactualiseerd op basis van ISO 50003, tabel 2.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C020.