Nieuws

Nieuws uit 2018

Nieuwe accreditaties december 2018

21-12-2018

In december 2018 hebben twaalf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

 

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol L000 betreffende de Accreditatie van Testen (algemeen).

20-12-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van testen EN ISO/IEC 17025.  Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T049 (invoering van EN ISO/IEC 17025:2017)

19-12-2018

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de implementatie van EN ISO/IEC 17025:2017.

Lees verder

Allereerste ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor RDW

13-12-2018

Dienst Wegverkeer (RDW) is als eerste instelling geaccrediteerd voor de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017. ISO/IEC 17025:2017 omschrijft de algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria. 

Lees verder

Werkwijze RvA voor transitie naar ISO 22000:2018

12-12-2018

In juni 2018 is ISO 22000:2018 “Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain” gepubliceerd als opvolger van ISO 22000:2005. De RvA heeft een werkwijze voor de overgang naar deze norm geformuleerd.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T044 betreffende EN ISO 15189-scopes voor medische laboratoria.

28-11-2018

Dit toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de werkwijze ten aanzien van het gebruik van scopes van medische laboratoria.

Lees verder

De RvA heeft beleidsregel BR004 gewijzigd.

26-11-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR004 gewijzigd. Dit document beschrijft het RvA beleid en de regels omtrent Afwijkingen en Corrigerende maatregelen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties november 2018

26-11-2018

In november 2018 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA in Boekarest

23-11-2018

Op 21 en 22 november 2018 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Boekarest, Roemenië.

Lees verder

Harmonisatiebijeenkomst voor assessoren (vakdeskundigen) van medische laboratoria

22-11-2018

Assessoren (vakdeskundigen) die medische laboratoria beoordelen tegen de eisen van ISO 15189, kwamen op 20 november 2018 bij elkaar tijdens een door de RvA georganiseerde Harmonisatiebijeenkomst.

Lees verder

Broeikasgasvalidatie en-verificatie (ISO 14065) valt voortaan ook onder de IAF-MLA scope van RvA

15-11-2018

De RvA is IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF-MLA)-ondertekenaar geworden van de main scope ISO 14065 (accreditatie van broeikasgasvalidatie en -verificatie-instellingen).

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatieprotocollen C000 (Certificatie van Managementsystemen) en C005 (Certificatie van Milieuzorgsystemen).

15-11-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.

Specifiek Accreditatieprotocol C005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van milieuzorgsystemen volgens ISO 14001.

Deze protocollen dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

 

Lees verder

Historische herziening van het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI)

14-11-2018

Op vrijdag 16 november wordt in het Franse Versailles gestemd op de resolutie om basiseenheden binnen het SI te herdefiniëren. Mogelijk met als uitkomst dat basiseenheden zoals de kilo in de toekomst anders worden gedefinieerd.

Lees verder

Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2018

12-11-2018

Eind oktober organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) in Singapore hun jaarlijkse algemene vergadering.

Lees verder

Eerste ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor Brabant Water N.V.

07-11-2018

Brabant Water N.V. is de eerste instelling die de transitie van ISO/IEC 17025:2005 naar de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017 met goed gevolg heeft afgerond.

Lees verder

Informatiebijeenkomst NEN – Norm voor validatie en verificatie

30-10-2018

Op dit moment wordt er een internationale norm ontwikkeld voor instellingen die validatie- en verificatie-activiteiten uitvoeren. Om Nederlandse belanghebbenden hierover te informeren, organiseert NEN op 5 november een informatiebijeenkomst.

[Update] Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Lees verder

Accreditatie FAMI-QS wereldwijd erkend

30-10-2018

De RvA is door het International Accreditation Forum (IAF) sinds 4 oktober jl. erkend voor het schema FAMI-QS. Dit is een certificatiesysteem voor diervoederveiligheidssystemen voor additieven en voormengsels.

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2018

29-10-2018

In oktober 2018 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie toelichtend document T050 (RvA werkwijze bij aanvragen voor accreditatie in het kader van de 'Brexit').

29-10-2018

Met het dichterbij komen van de datum voor de Brexit ontvangt de RvA in toenemende mate vragen van Engelse Notified Bodies (NB’s) over de mogelijkheden van accreditatie door de RvA met het doel NB te worden in Nederland. Betreffende deze mogelijkheden heeft de RvA een toelichtend document RvA-T050 gepubliceerd.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie Specifiek Accreditatieprotocol V001 betreffende broeikasgassen.

29-10-2018

Specifiek Accreditatieprotocol V001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Validatie en Verificatie van broeikasgassen (EN ISO 14065). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

RvA en ILT op weg naar betere afstemming

23-10-2018

Een betere afstemming van elkaars werkwijze. Dat was het doel van de werkconferentie die in oktober 2018 is gehouden door RvA en Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol C015 betreffende de Accreditatie van certificatie van energiemanagementsystemen (ISO 50001).

22-10-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C015 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van energiemanagementsystemen (ISO 50001). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Positief resultaat Peer Evaluatie RvA 2018

11-10-2018

In januari en mei 2018 heeft de RvA een Peer Evaluatie ondergaan vanuit de overkoepelende Europese coöperatie voor Accreditatie (EA). De RvA is daarbij door dertien collega’s van andere Europese accreditatie-instanties beoordeeld op deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Op woensdag 3 oktober 2018 heeft de EA MAC bevestigd dat dit onderzoek met een positief luidend eindrapport is afgerond.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C008.

04-10-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C008 betreffende de accreditatie van productcertificatie (algemeen) gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Gezocht: applicatiebeheerder

28-09-2018

Wij zijn op zoek naar een applicatiebeheerder die ons gaat helpen bij de vernieuwing van het ICT-landschap. Ben jij iemand die enthousiast wordt van een veelzijdig IT-takenpakket? 

Lees verder

Nieuwe accreditaties september 2018

28-09-2018

In september 2018 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

 

Lees verder

Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C024.

19-09-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuw specifiek accreditatieprotocol C024 betreffende duurzaamheidsverificaties van vaste biomassa voor energietoepassingen gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C009.

19-09-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C009 betreffende HKZ certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224 gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C021.

19-09-2018

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C021 betreffende certificatie volgens EN ISO 13485 (medische hulpmiddelen) gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

De RvA werkt aan zijn toekomst

18-09-2018

Teamleiders (Lead-assessoren) van de RvA oriënteren zich bij MX3D in Amsterdam op high-performance nieuwe productietechnologie om gevoel te krijgen bij wat er voor nodig is om de kwaliteit te borgen en hoe je dat zou kunnen beoordelen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T018 betreffende acceptabele herleidbaarheid.

12-09-2018

Toelichtend document RvA-T018 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot acceptabele herleidbaarheid.

Het beleid van de RvA is gebaseerd op ILAC-P10:01/2013.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T043 betreffende de beoordeling van aangemelde instanties.

11-09-2018

Toelichtend document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

Lees verder

Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy per 1 december 2018 benoemd als voorzitter Raad van Toezicht RvA

30-08-2018

Vandaag  is onderstaand persbericht uitgegaan:

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2018

27-08-2018

In augustus 2018 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Wijziging Beleidsregel BR010 en Voorschrift VR003

26-07-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 en voorschrift VR003 gewijzigd.
In beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.
In voorschrift VR003 zijn de regels voor het gebruik van RvA accreditatiemerken en logo’s beschreven.

Lees verder

IAF TC besluit betreffende transitie 9001/14001:2015

25-07-2018

Tijdens de mid-term IAF meeting in Frankfurt in april 2018 heeft de technische commissie van IAF (IAF TC) het volgende besluit genomen (Meeting and Minute reference: Frankfurt 12.7):

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2018

19-07-2018

In juli 2018 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Geslaagde RvA-workshop 'eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling'

17-07-2018

Op dinsdag 10 juli jl. heeft de eerste workshop over de eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling plaatsgevonden. Deelnemers waren afkomstig van zowel schemabeheerders als certificatie-instellingen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C000 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1).

11-07-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Uitbreiding IAF-MLA scope voor RvA

11-07-2018

De European Cooperation for Accreditation (EA) is op 5 april jl. door het International Accreditation Forum (IAF) als regio erkend op gebied van managementsystemen voor voedselveiligheid (ISO 22000), informatiebeveiliging  (ISO/IEC 27001), energiemanagement (ISO 50001) en  medische hulpmiddelen (ISO 13485).  

Lees verder

AVG-certificatie

28-06-2018

Als verantwoordelijke of verwerker kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Lees verder

Nieuwe accreditaties juni 2018

26-06-2018

In juni 2018 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

RvA draagt bij aan kennissessie FHI

25-06-2018

Op 31 mei jl. heeft de FHI (Federatie van technologiebranches), branche Laboratorium Technologie, als onderdeel van haar algemene ledenvergadering een kennissessie ‘De nieuwe norm: kansen in de labbranche’ georganiseerd.

Lees verder

Studiebezoek Oekraïnse delegatie bij de RvA

20-06-2018

Op vrijdag 1 juni jl. heeft een delegatie uit de Oekraïne de RvA bezocht. Dit bezoek was onderdeel van een studiereis van het bijna 20-koppige gezelschap als onderdeel van het Agriculture and Rural development support project

Lees verder

Workshops eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling

14-06-2018

Sinds 2017 heeft de RvA de werkwijze rondom de beoordeling van schema’s aangepast, zoals toegelicht in RvA document T033.

Lees verder

Succesvolle conferentie: ‘Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving’

13-06-2018

Op 7 juni jl. organiseerde de RvA een succesvolle conferentie die mede in het teken stond van Wereldaccreditatiedag 2018.  De hiervoor gekozen locatie, High Tech Campus te Eindhoven, sloot naadloos aan bij het thema en is goed bezocht door vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het werk de RvA .

Lees verder

EA-training Peer Evaluatoren bij de RvA

11-06-2018

Op 4-6 juni heeft op kantoor van de RvA een training plaatsgevonden van kandidaat Peer Evaluatoren voor de Europese Accreditatie Cooperation (EA).

Lees verder

9 juni Wereldaccreditatiedag 2018

07-06-2018

Op 9 juni a.s. is het Wereldaccreditatiedag (‘WAD’). Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) op deze dag het initiatief voor een brede campagne.

Lees verder

Publicatie nieuwe SAP's betreffende richtlijnen

06-06-2018

Publicatie nieuwe specifieke accreditatieprotocollen betreffende accreditatie van activiteiten zoals vermeld in EU richtlijnen en verordeningen alsmede Nederlandse wetgeving.
De accreditatie voor de betreffende activiteiten is geschikt voor Europese aanmelding of nationale aanwijzing.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2018

31-05-2018

In mei 2018 hebben elf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden

Lees verder

Besluiten Algemene Vergadering EA

22-05-2018

Op 16 en 17 mei jl. is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (‘EA) gehouden in Sofia, Bulgarije.

Lees verder

RvA publieksverslag 2017 in een nieuw jasje!

03-05-2018

‘Innovatie & veiligheid’ is het thema van het publieksverslag over 2017 dat heden is gepubliceerd.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol C007 betreffende de certificatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).

01-05-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 1 mei 2018 gewijzigd.

Lees verder

Vacature Lead Assessor Medische Laboratoria 15189

26-04-2018

Vanwege de groeiende behoefte aan onafhankelijke toetsing en erkenning nemen de werkzaamheden van de RvA toe. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste en betrokken Lead Assessor Medische Laboratoria 15189.

 

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR003

25-04-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR003 gewijzigd.
Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot de Scope van Accreditatie.

Lees verder

EA MLA rapport 2017 gepubliceerd!

25-04-2018

Bijna 20 peer evaluaties / 150 EA assessoren en > 35000 accreditaties: De European cooperation for Accreditation (‘EA’) heeft haar MLA jaarverslag over 2017 gepubliceerd. In dit verslag wordt uitleg gegeven over de EA MLA (Multi Lateral Agreement). De EA MLA dient als raamwerk om succesvol de doelstelling ‘eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’ te realiseren.

Lees verder

11e Wereldaccreditatiedag 2018 – Conferentie RvA 7 juni

25-04-2018

De 11e Wereldaccreditatiedag (‘WAD’) 2018 staat in het teken van veiligheid. Mede in dit kader organiseert de RvA op 7 juni a.s. een conferentie met als thema: ‘Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving’.

 

Lees verder

Nieuwe accreditaties april 2018

18-04-2018

In april 2018 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T015 betreffende een toelichting op de EN ISO/IEC 17025.

13-04-2018

Toelichtend document RvA-T015 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de EN ISO/IEC 17025.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

13-04-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

RvA-Teamleider benoemd als vice-voorzitter belangrijke werkgroep EA

26-03-2018

Tijdens de 19e bijeenkomst van de EA Horizontal Harmonization Committee (HHC) op 6/7 maart jl. is Sjaak Hendriks (teamleider RvA) unaniem benoemd als vice-voorzitter. De HHC is een belangrijke commissie binnen de European cooperation for Accreditation (EA) en richt zich onder andere op de verdere harmonisatie en versterking van de samenwerking tussen accreditatie-instellingen in Europa

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2018

21-03-2018

In maart 2018 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

ISO/IEC 17025:2017 Eerste Nederlandse exemplaar voor Peter van de Leemput

19-03-2018

Onder voorzitterschap van Peter van de Leemput - RvA-expert & teamleider -  is in 1999 de allereerste en in 2005 de tweede versie van de ISO 17025 norm voor test- en kalibratielaboratoria tot stand gekomen. Gezien de belangrijke rol die Peter (sinds eind 2016 gepensioneerd) hierbij heeft gespeeld, is hij tijdens het NEN-congres op 8 maart jl. over de nieuwe versie van de norm, door Harold Pauwels van NEN geëerd.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol L002 betreffende AP04 en AS SIKB 3000.

19-03-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verrichtingen in het kader van AP04 en AS SIKB 3000. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Vertrek Stef Blok naar Buitenlandse Zaken

16-03-2018

De Raad van Toezicht heeft Ed Nijpels bereid gevonden om als waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht op te treden aangezien Stef Blok met de benoeming als minister van Buitenlandse Zaken zijn functie als voorzitter heeft neergelegd.

 

Lees verder

Conferentie RvA 7 juni 2018: 'Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving'

16-03-2018

De RvA organiseert op donderdagmiddag 7 juni a.s. zijn tweejaarlijkse conferentie. Het gekozen thema sluit aan bij het thema van Wereld Accreditatie Dag (9 juni 2018): ‘Delivering a safer world’.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie SAP-L001 betreffende luchtmetingen

16-03-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van luchtmetingen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 28 februari 2018.

Lees verder

De RvA gastheer van de EA-Communications & Publications Committee 6-7 maart jl.

09-03-2018

De RvA was gastheer van de vergadering van de EA-Communications & Publications Committee( CPC)  op 6-7 maart jl.  De CPC is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie-activiteiten van de EA (European cooperation for  Accreditation). In totaal 26 deelnemers van 22 nationaliteiten namen aan de vergadering deel.

Lees verder

Versterking dienstverlening RvA: organisatie-inrichting naar accreditatietype

26-02-2018

Om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft de RvA zijn organisatie onlangs aangepast.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie RvA-T033

22-02-2018

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T033 betreffende de eisen aan schema's voor conformiteitsbeoordelingen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2018

21-02-2018

In februari 2018 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden

Lees verder

Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water - Telling van Legionella )

13-02-2018

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat  NEN 6265 vervangen wordt  door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.

Lees verder

Publicatie nieuw toelichtend document T049 betreffende de invoering van ISO/IEC 17025:2017.

09-02-2018

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de implementatie van ISO/IEC 17025:2017  (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I007 betreffende de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie).

06-02-2018

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

De RvA beoordeeld

30-01-2018

Vorige week heeft de RvA een peer review ondergaan. Tenminste eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenaamde peer review. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties en zijn een voorwaarde om ondertekenaar te zijn van de multilaterale erkenningsovereenkomsten (MLA).

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2018

28-01-2018

In januari 2018 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties december 2017

04-01-2018

In december 2017 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publicatie nieuw toelichtend document T048 betreffende de overgang van BS OHSAS 18001:2007 naar ISO 45001:2018

03-01-2018

Toelichtend document RvA-T048 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de overgang van BS OHSAS 18001:2007 naar ISO 45001:2018.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van SAP-C006 betreffende certificatie van arbomanagementsystemen (OH&SMS) in overeenstemming met BS OHSAS 18001 en ISO 45001

03-01-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C006 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van arbomanagementsystemen (OH&SMS) in overeenstemming met BS OHSAS 18001 en ISO 45001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder