Wijziging werkterreinen RvA in beleidsregel BR010

30-03-2017

De RvA heeft onlangs Beleidsregel BR010 gewijzigd.
In Beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Hieronder een samenvatting van belangrijkste wijzigingen ten opzichte van BR010-versie 4 van 23 juni 2016

  • Nieuwe Europese verordeningen/richtlijnen zijn toegevoegd en vervallen richtlijnen zijn verwijderd.
  • Toegevoegd zijn de volgende werkterreinen:
    • onder EN ISO/IEC 17020: forensisch, biobrandstoffen, duurzaamheid en dierenwelzijnsschema’s;
    • onder EN ISO/IEC 17065: biobrandstoffen, duurzaamheid en dierenwelzijnsschema’s;
    • onder EN ISO/IEC 17043: kunststoffen, cosmetica, verf, coatings en speelgoed.
  • Als gevolg van het gewijzigde beleid met betrekking tot het evalueren van schema’s, zoals beschreven in Beleidsregel BR012, is de publicatie van een lijst (BR010-lijst) met schema’s toegevoegd.

Met deze lijst maakt de RvA kenbaar welke schema’s van externe schemabeheerders met positief resultaat zijn geëvalueerd en waar de RvA accreditatie voor kan verlenen.
De lijst is gepubliceerd sinds 1 maart 2017 en wordt, indien nodig, geactualiseerd. Klik hier voor de lijst met schema’s.

Deze lijst met schema’s vervangt de scopes van acceptatie van schemabeheerders. De registratienummers (Sxxx) van externe schemabeheerders die op basis van het ingetrokken reglement RvA-R013 met positief resultaat zijn beoordeeld, staan op de lijst. De scope van accreditatie van een conformiteitsbeoordelingsinstantie  kan  nog verwijzen naar het registratienummer van de schemabeheerder. Deze verwijzing naar de zogenaamde S-registraties wordt in de loop van de komende 12 maanden vervangen door een verwijzing naar de identificatiecode van het betreffende schema zoals eveneens vermeld op de lijst met schema’s.

Zoeken in de lijst met schema’s kan eenvoudig met de functie zoeken (CRTL-F) in het bestand. 

Klik hier voor de laatste versie van de BR010,
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant.