Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

21-02-2017

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

Beleidsregel BR002 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot accreditatie.

Ten opzichte van versie 5 van 25 april 2016 zijn in deze versie de volgende significante wijzigingen aangebracht:

  • wijzigingen op basis van het verwerken van de werkwijze van schema-evaluaties op basis van de nieuwe Beleidsregel RvA-BR012 en de mogelijkheid dat de RvA een aanvraag niet accepteert indien de evaluatie van het schema nog niet is afgerond;
  • toevoegen van een lid aan Artikel 49 ten aanzien van de mogelijkheid om het bevoegd gezag te informeren. 

Klik hier  voor de laatste versie van de BR002.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant