Vervanging BR008 (Beleidsregel Klachten RvA)

03-05-2017

De RvA heeft Beleidsregel BR008 ingetrokken.

Hetgeen in beleidsregel BR008 beschreven stond, is vanaf nu beschreven in document RvA-QA008 "Klachtenprocedure RvA" (Nederlands- en Engelstalig).
Voor RvA-documenten waarin verwezen wordt naar Beleidsregel BR008 dient nu document QA008 gelezen te worden. Bij eerstvolgende revisie van de betreffende documenten zal deze verwijzing worden aangepast.

Klik hier voor document RvA-QA008,
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant.