Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol M000 betreffende de accreditatie van Medische laboratoria (algemeen).

18-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving over de accreditatie van Medische laboratoria. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 5 oktober 2017.

In vergelijking met versie 1 d.d. 28 augustus 2016 is de volgende significante wijziging doorgevoerd:

  • paragraaf 3.2: de afwijkende werkwijze bij de beoordeling bij bloedafname en/of scope-elementen van de medische laboratoriumdiscipline biometrie is toegevoegd.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-M000.