Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C002 betreffende de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1.

04-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol C002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1.

Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

In vergelijking met versie 2 d.d. 15 december 2016 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Wijzigingen als gevolg van de publicatie van IAF MD18;
  • Update vanwege nieuwe SAP structuur met verwijzing naar SAP-C000;
  • Wijzigingen vanwege de overgang naar de ISO/IEC 17021-1:2015;
  • Overweging betreffende audittijd in geval van een geïntegreerde ISO9001/ISO 20000-1 audit.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C002.