Publicatie specifiek accreditatieprotocol M001 betreffende de accreditatie van Point of Care Testing (POCT)

16-01-2017

Specifiek Accreditatieprotocol M001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT).
Accreditatie voor POCT is alleen mogelijk indien de instelling beschikt over een ISO 15189 accreditatie. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Dit is de eerste versie van dit Specifiek Accreditatieprotocol.

Klik hier voor SAP-M001.