Publicatie SAP-I007 betreffende de Accreditatie van Eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie)

18-07-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Eindcontroles na asbestverwijdering. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Dit is de eerste versie van dit Specifiek Accreditatieprotocol.

Klik hier voor SAP-I007.