Publicatie nieuwe versies specifieke accreditatieprotocollen C000 (17021-1), L001 (17020 en 17025) en V001 (14065)

10-05-2017

De Raad voor Accreditatie heeft nieuwe versies gepubliceerd van de SAP-C000, -L001 en -V001.
Deze protocollen dienen als praktische aanvullingen op beleidsregel BR002 van de RvA.

SAP-C000:
Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van EN ISO/IEC 17021-1.
Ten opzichte van versie 1 d.d. 05-12-2016 is SAP-C000 aangepast aan voorschriften voor bijwoning, zoals vermeld in IAF MD17.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C000.

SAP-L001:
Specifiek Accreditatieprotocol L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Luchtmetingen op basis van EN ISO/IEC 17025 en EN ISO/IEC 17020.
Ten opzichte van versie 1 d.d. 28-08-2013 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 • Werkgebied van deze scope uitgebreid. Was emissiemetingen, nu emissiemetingen, immissiemetingen en geurmetingen. 
 • Hoofdstuk 1.1: toegevoegd is EN ISO/IEC 17020
 • Hoofdstuk 1.2 is aangepast
 • Toegevoegd: hoofdstuk 1.4 Specifieke wet- en regelgeving
 • Het document is op diverse plaatsten bijgewerkt naar aanleiding van het toepassen van de nieuwe methodiek "onaangekondigde bijwoningen"
 • Toegevoegd: Hoofdstuk 3.1 "Te verstrekken documenten"
 • Nader uitgewerkt: onderzoeksinspanning (was hoofdstuk 3.1, nu hoofdstuk 3.2)
 • Hoofdstuk 4: RvA-coördinator werkgebied Lucht aangepast.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L001.

SAP-V001 (Engelstalig):
Specific Accreditation Protocol V000 contains a brief description for the accreditation of Validation and Verification of Greenhous Gases (GHG)

Compared to version 2, dated 28-2-2014, in the general part, no significant changes were made. The current text was transferred to the new SAP template.
The following significant changes have been made in Annex A Scheme "EU-ETS":

 • deletion of all references to NOx emission verifications due to completion of program;
 • updating of witnessing regime due to update in EA-6/03, including a clustering strategy to determine witnessing and file review.
 • Inclusion of scope 98 accreditation requirements.
 • Updating the process if new EU ETS verifiers would require accreditation (no more reference to statement of admissibility).

Annex B: Scheme "MRV Shipping" was added with specifics for MRV Shipping Scheme.

Click here for the latest version of SAP-V001.