Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol I003 betreffende inspectie van bodembeschermende voorzieningen.

25-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I003 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 4 van 29 augustus 2016 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • in 1.3 toegevoegd protocol 6711 "Visuele inspectie en controle minerale lagen";
  • in hoofdstuk 2 "AS BRL 6700" gewijzigd in "AS SIKB 6700";
  • in hoofdstuk 2 protocol 6711 "Visuele inspectie en controle minerale lagen" toegevoegd aan de scope-tabel;
  • in hoofdstuk 2 is de scope-tabel inhoudelijk aangepast.

Klik hier voor de nieuwe versie van SAP-I003.