Publicatie nieuwe versie toelichtend document T044 betreffende de EN ISO 15189 scopes voor medische laboratoria.

18-10-2017

Toelichtend document RvA-T044 beschrijft het RvA-beleid en de werkwijze ten aanzien van het gebruik van scopes van medische laboratoria. Deze toelichting is van toepassing op de accreditatie van alle medische laboratoria die op dit moment geaccrediteerd zijn tegen EN ISO 15189 of een aanvraag hiervoor gaan indienen of hebben ingediend.

Ten opzichte van versie 1, d.d.  22 augustus 2016 is de volgende significante wijziging doorgevoerd:

  • toevoeging vermelding uitvoeringslocatie van prikposten en biometrie scope-elementen.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T044.