Publicatie nieuwe versie toelichtend document T043 betreffende de beoordeling van aangemelde instanties.

19-12-2017

Toelichtend document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

Ten opzichte van versie 1 van juli 2016 zijn de volgende significante wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Hoofdstuk 1, toegevoegd dat dit document geen betrekking heeft op geaccrediteerde interne instanties, aangezien dergelijke instanties niet worden aangemeld.
  • De relaties met RvA-BR010 en met EA-2/17 zijn in hoofdstuk 2 toegelicht.
  • Verordeningen (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en Richtlijn (EU) 2016/797 zijn toegevoegd in paragraaf 3.1.
  • In diverse paragrafen van 3.2 zijn nieuwe richtlijnen/verordeningen en/of geldigheidstermijnen aangegeven.
  • In paragraaf 3.2.5 is toegevoegd dat SZW voor aanmelding voor de Machinerichtlijn de eisen uit 768/2008/EG hanteert, in plaats van de eisen uit de richtlijn. Deze wijziging is in 2016 doorgevoerd in het Warenwetbesluit machines.
  • In hoofdstuk 4 zijn het principe van ‘vermoeden van overeenstemming’ (presumption of conformity) en de scope van accreditatie verder toegelicht en ook is de inhoud van de RvA-beoordeling verder toegelicht.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T043.