Publicatie nieuwe versie toelichtend document T040 (Schaduwonderzoeken)

18-12-2017

Toelichtend document RvA-T040 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van schaduwonderzoeken.

Ten opzichte van versie 1 van augustus 2014 zijn de volgende significante wijziging doorgevoerd:

  • aanpassingen aan EN ISO/IEC 17021-1:2015;
  • meer toelichting over hoe schaduwonderzoeken in te zetten (bijvoorbeeld aansturing selectie meer bij RvA-beoordelaar, uitgebreidere scope van toepassing);
  • aanpassingen aan gewijzigde RvA-terminologie, bijv. RB -> PMA/SPA;
  • verwerking van resultaten van de eerste evaluatie en feedback van RvA-beoordelaars en CI’s (bijvoorbeeld verduidelijking rol van en impact op klant van CI, verwachtingen ten aanzien van de auditor van de CI, aanvulling aan te leveren documenten);
  • overgangsregeling verwijderd.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T040.