Publicatie nieuwe versie document RvA-T015 betreffende een toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

07-03-2017

Toelichtend document RvA-T015 legt uit hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

Ten opzichte van de vorige versie d.d. 29 maart 2016 is de volgende belangrijke wijziging doorgevoerd:
- opnemen van de meetonzekerheid in de rapportage als er getoetst wordt aan specificaties (bij toelichting op normelement 5.10).

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T015.