Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatieprotocollen C004 (Certificatie van QMS o.b.v. ISO 9001) en C005 (Certificatie van EMS volgens ISO 14001).

19-06-2017

Specifiek Accreditatieprotocollen C004 en C005 bevaten een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen volgens ISO 9001 (C004) danwel volgens  ISO 14001 (C005). Deze SAPs dienen in samenhang met SAP-C000 te worden gelezen, en in de SAPs worden enkel aanvullende of afwijkende aspecten opgenomen. Dit betekent dat delen van de nummering ontbreken (informatie is dan al te vinden in SAP-C000).

De SAPs dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Voor SAP-C004 geldt dat ten opzichte van versie 1 d.d. 11 november 2013 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Afstemming met SAP-C000 en SAP-C005
  • Actualisering met betrekking tot de nieuwe vereisten van ISO 14001:2015 en ISO/IEC 17021-1:2015
  • Actualisatie van aantal en selectiemechanismen voor bijwoningen als gevolg van de toepassing van IAF MD17.

Klik hier voor de nieuwe versie van SAP-C004.
 

Voor SAP-C005 geldt dat ten opzichte van versie 1 d.d. 22 augustus 2014 de volgende significante wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Omzetting naar nieuw SAP format
  • Afstemming met SAP-C000 en SAP-C004
  • Actualisering met betrekking tot de nieuwe vereisten van ISO 9001:2015 en ISO/IEC 17021-1:2015
  • Actualisatie van aantal en selectiemechanismen voor bijwoningen als gevolg van de toepassing van IAF MD17.

Klik hier voor de nieuwe versie van SAP-C005.