Publicatie (nieuwe versie) specifiek accreditatieprotocol C010 (ISMS certificatie) en C023 (Certificatie Assesmanagementsystemen)

25-10-2017

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C010 (ISMS) en een nieuw SAP-C023 (certificatie van assetmanagementsystemen) gepubliceerd.

Specifiek Accreditatieprotocol C010 (Engelstalig) bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie ISMS op basis van ISO/IEC 27001. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 2 d.d. 3 maart 2014 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • wijzigingen als gevolg van de publicatie van ISO/IEC 27006:2015;
  • wijziging naar de nieuwe SAP-structuur met verwijzing naar SAP-C000;
  • wijzigingen als gevolg van de overgang naar de ISO/IEC 17021-1:2015;
  • wijziging in het aantal bijwoningen.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C010.

 

Specifiek Accreditatieprotocol C023 (Engelstalig) bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van assetmanagementsystemen volgens ISO 55001. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Dit is de eerste versie van dit Specifiek Accreditatieprotocol.

Klik hier voor SAP-C023.