Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol M001 en nieuw toelichtend document T046

25-10-2017

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-M001 (Point of Care Testing (POCT)) en een nieuw toelichtend document T046 (Medische Laboratoria; toelichting op de EN ISO 15189:2012) gepubliceerd.

Specifiek Accreditatieprotocol M001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT).
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 1 van 14 januari 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • een normeis toegevoegd in paragraaf 3.3 (groep van medische professionals);
  • verwijzingen naar de norm aangepast aan actuele versie van norm (EN ISO 22870:2016).

Klik hier voor nieuwe versie van SAP-M001.

 

In toelichtend document RvA-T046 wordt uitleg gegeven over hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van EN ISO 15189:2012.

Dit is de eerste versie van dit toelichtend document.

Klik hier voor toelichtend document T046.