Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I002 voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen

18-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 4 oktober 2017.

In vergelijking met versie 5 d.d. 5 november 2015 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • in hoofdstuk 4 is opgenomen dat een verlicht regime niet mogelijk is;
  • de overgangsregeling uit 5.1 is verwijderd aangezien de deadline is verstreken;
  • een nieuwe paragraaf 5.1 is toegevoegd betreffende het ‘Protocol verwerking persoonsgegevens’.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-I002.