Publicatie nieuwe versie SAP-C021 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen o.b.v. ISO/IEC 13485

06-06-2017

Specifiek Accreditatieprotocol C021 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 13485. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Ten opzichte van versie 1 d.d. 26-09-2014 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Wijzigingen als gevolg van de updates van IAF MD8 en IAF MD9, o.a. attendering van nieuwe elementen in hs. 4, bijwoning en frequentie van kantoorbeoordelingen
  • Wijzigingen als gevolg van de nieuwe structuur van SAP's met verwijzing naar SAP-C000.
  • Wijzigingen als gevolg van de overgang naar de ISO/IEC 17021-1:2015.
  • Wijzigingen als gevolg van de overgang naar 13485:2016

Klik hier voor de nieuwe versie van SAP-C021.