Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie (algemeen) en publicatie nieuwe versies van specifieke beoordelingsprotocollen 17024

26-01-2017

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van personen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 25 januari 2017.

De Specifieke Beoordelingsprotocollen (SBP's) zijn specifiek opgesteld voor SZW-beoordelingen: beoordelingen die in het kader van het aanwijzingsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsvinden. Ze geven een korte beschrijving en dienen als praktische aanvullingen op het reglement R020.
De betreffende SBP's zijn gereviseerd op 25 januari 2017.

Betreffende SAP-C014 zijn ten opzichte van versie 3 d.d. 26-10-2015 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • omzetting van de SAP in het nieuwe RvA-sjabloon;
  • sectie 1.2: verwijzing naar RvA-T033 gewijzigd;
  • hoofdstuk 2: tekst met betrekking tot geaccepteerde schema’s/schemabeheerders verwijderd;
  • sectie 3.2: beleidswijziging met betrekking tot het bijwonen van geautomatiseerde resp. computergestuurde schriftelijke (theorie)examens;
  • sectie 3.2: uitbreiding van de voetnoten;
  • sectie 4: verduidelijking van de regeling van de beoordeling itembankbeheer

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C014.

 

Betreffende de SBP's zijn deze t.o.v. voorgaande versie is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met SAP-C014. In SBP003 zijn eveneens de wijzigingen in de regelgeving verwerkt.

Klik hier voor de laatste versie van SBP002 (Verticaal Transport);
Klik hier voor de laatste versie van SBP003 (DAV/DTA);
Klik hier voor de laatste versie van SBP005 (A&O, A&G en Veiligheidskundigen);
Klik hier voor de laatste versie van SBP016 (Werken onder Overdruk).