Oud-minister drs. Stef. A. Blok benoemd als voorzitter Raad van Toezicht RvA

05-12-2017

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Oud-minister drs. Stef A. Blok is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie (‘RvA’). Stef Blok volgt drs. Ed H.T.M. Nijpels op die als voorzitter aan het eind van zijn statutaire zittingstermijnen was gekomen.

RvA is de nationale accreditatie-instantie. De RvA accrediteert op basis van internationale ISO-normen organisaties die keuren, testen, kalibreren, certificeren en verifiëren. Accrediteren is het bevestigen van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en het verbetervermogen van deze organisaties. Accreditatie leidt onder meer tot vertrouwen in het handelsverkeer en tot acceptatie van deskundigheid van de organisaties waar deze in wettelijke regelingen worden aangewezen. De RvA is een zelfstandig bestuursorgaan. De RvA is lid van de European cooperation for Accreditation (‘EA’).

Voor meer informatie over de RvA zie www.rva.nl

Utrecht, 5 december 2017.