Nieuwe accreditaties maart 2017

03-04-2017

In maart 2017 hebben vijftien organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Asbest Inspectie Centrum B.V. I234 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen
Dekra

I327

Geluidsemissie
Ausnutria Hyproca Analytics B.V. Centraal QC laboratorium L618 Flesvoeding
Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V., British American Tobacco Niemeyer Chemisch Fysisch Laboratorium L620 Tabaksproducten
Stichting Amphia Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Locatie Molengracht M051 Klinische farmacie, klinische chemie en hematologie, POCT
Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. Medische Laboratoria M087 Medische microbiologie, klinische farmacie, medische immunologie, klinische chemie en hematologie, klinische pathologie
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep Laboratorium voor Medische Microbiologie M106 Medische microbiologie
Stichting OLVG, loc. West Klinisch Laboratorium M121 Klinische chemie en hematologie
Stichting HagaZiekenhuis, Locatie Leyweg Klinische Pathologie M123 Klinische pathologie
Radboudumc Afd. Medische Microbiologie MMB 777 M135 Medische microbiologie
Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia Medisch Laboratorium Ikazia (ML) M187 Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, klinische farmacie
Academisch Ziekenhuis Maastricht Afd. Pathologie M189 Klinische pathologie
Slotervaartziekenhuis B.V. Afdeling Pathologie M210 Klinische pathologie
Stichting Trombosedienst Maastricht M260 Trombosediensten
Nederlands Forensisch Instituut M299 Klinische pathologie