Publicatie nieuwe versie toelichtend document T025 betreffende de Scope van testlaboratoria (ISO/IEC 17025).

13-02-2017

Toelichtend document RvA-T025 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de vermelding van geaccrediteerde testen, en eventuele bijbehorende monsternemingen, op scopes van RvA-geaccrediteerde testlaboratoria.

Ten opzichte van versie 3 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:
- 2: verwijzing naar de Onderzoeks- en Ontwikkelingsscope verwijderd;
- 2.1: AP05 en NEN-EN 14181 als tussentabelkop toegevoegd;
- 2.2: ‘twee jaar ervaring voorafgaand aan flexibele scope’ gewijzigd in ‘aantoonbare expertise’;
- 2.2: eis dat de lijst van verrichtingen onder flexibele scope ook de datum van interne vrijgave bevat toegevoegd;
- Bijlage 1: scopevoorbeelden geactualiseerd.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T025.