Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002, BR003 en BR005

10-05-2016

De RvA heeft onlangs drie beleidsregels gewijzigd, te weten BR002, BR003 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Beleidsregel BR002

Beleidsregel BR002 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot het accrediteren van instanties die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uitvoeren.

Ten opzichte van versie 4 van 24 april 2015 zijn in deze versie geen significante wijzigingen aangebracht. Wel zijn bepalingen geschrapt, voor zover zij regelen wat reeds in de Algemene wet bestuursrecht is geregeld.

Klik hier voor de laatste versie van de BR002.

Beleidsregel BR003

Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA inzake het definiëren van scopes voor de verschillende soorten van accreditatie.

Ten opzichte van versie 4 van 24 april 2015 zijn geen substantiële wijzigingen aangebracht. De verwijzingen naar normen zijn geactualiseerd.

Klik hier voor de laatste versie van de BR003.

Beleidsregel BR005

Beleidsregel BR005 beschrijft de wijze waarop de RvA invulling geeft aan het accreditatietoezicht bij geaccrediteerde instellingen.

Ten opzichte van versie 3 van 12 maart 2015 zijn geen significante wijzigingen aangebracht.
De documenten in de bijlage zijn nu genummerd.

Klik hier voor de laatste versie van de BR005.

Implementatie

Gezien de aard van de wijzigingen in de beleidsregels is een overgangstermijn voor implementatie niet nodig. De wijzigingen worden per direct geëffectueerd bij de beoordelingen die worden uitgevoerd na de formele publicatie van de gewijzigde beleidsregels.