Wijziging voorschrift voor het gebruik van accreditatiemerken (VR003)

18-05-2016

De RvA heeft het voorschrift voor het gebruik van accreditatiemerken (RvA-VR003) gewijzigd.

In het ILAC-R7 reglement is het gebruik van het ILAC MRA merk geregeld. De RvA heeft een overeenkomst met ILAC en een sub-licentieovereenkomst met een aantal instellingen, waarmee zij het recht hebben gekregen het ILAC-MRA merk te gebruiken.

In 2015 is de ILAC-R7 gewijzigd. De sub-licentieovereenkomsten voor het gebruik van het ILAC-MRA merk worden niet meer genoemd. Om die reden is nu ook de RvA-VR003 gewijzigd.

De sub-licentieovereenkomsten tussen de RvA en de instellingen zijn beëindigd, nu de RvA een nieuwe overeenkomst met ILAC heeft, waarin niet meer de noodzaak van een sub-licentieovereenkomst is opgenomen. Instellingen moeten voldoen aan de gewijzigde RvA-VR003. Daarin wordt verwezen naar de eisen uit ILAC-R7 voor de voorwaarden voor het gebruik van het ILAC-MRA merk. Deze eisen komen overeen met de eisen uit de vervallen sub-licentieovereenkomst.

In de gewijzigde ILAC-R7 is verder vastgelegd dat ook inspectie-instellingen nu het ILAC-MRA merk kunnen gebruiken.

In voorschrift VR003 zijn ten opzichte van de versie 2 d.d. 28 februari 2014 zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  1. De consequentie van IAF-resolutie 2015-14, die CI’s verbiedt in de geaccrediteerde scope ongeaccrediteerde managementsysteemcertificaten uit te geven, is in artikel 11 verwerkt;

  2. de regeling omtrent omzetting van ongeaccrediteerde certificaten in geaccrediteerde certificaten is verduidelijkt;

  3. In de regels voor het verwijzen naar de EA-MLA, IAF-MLA of ILAC-MRA is de verwijzing naar de scope van deze MLA’s-MRA opgenomen;

  4. In verband met de wijziging van ILAC-R7, zijn de regels voor het gebruik van het ILAC-MRA merk en het IAF-MLA merk gewijzigd;

  5. Toegevoegd is dat het gebruik van het accreditatiemerk in e-mails of andere digitale communicatie aan de regels uit dit document zijn gebonden.

Klik hier voor de laatste versie van de VR003.